Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
De opleiding journalistiek aan de AP Hogeschool in Antwerpen.

"Toezien hoe Turkije zijn politieke rol vervult"

Lucas Wuyts interviewt MEP Philippe De Backer (Open VLD)
Lucas Wuyts interviewt MEP Philippe De Backer (Open VLD)

Vlaams liberaal Philippe De Backer (Open VLD) ziet geen graten in de toekenning van 3 miljard euro door de Europese Unie aan Turkije voor het opvangen van vluchtelingen. “De Turken zijn een strategische partner in de regio. We hebben alle belang bij een goede samenwerking met Turkije maar dat wil niet zeggen dat we minder kritisch gaan zijn voor Erdogan.“

Is de 3 miljard voor Turkije een goede oplossing?

“We weten allemaal dat Turkije een strategische partner is in de regio. Het is een heel groot land en ze spelen er een heel belangrijke rol. We hebben er dus alle belang bij om een goede samenwerking met Turkije op poten te zetten. Dat wil niet zeggen dat we minder kritisch gaan zijn voor Erdogan of anderen. Dat moet zo blijven. Lossen we het op door hen simpelweg en onvoorwaardelijk een zak geld te geven? Neen, je zal eerst moeten kijken hoe dat geld besteed wordt. In welke omstandigheden de vluchtelingen er in kampen worden opgevangen is één van de belangrijke factoren. Tegelijk moeten we erop toezien hoe Turkije zijn rol vervult om de regio trachten te stabiliseren.“

Ziet u op middellange termijn Turkije toetreden tot de EU?

“De onderhandelingen zijn natuurlijk al een hele tijd bezig. Als een land lid wil worden van de EU, moet ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Dat noemen we het acquis communautaire (gemeenschapsrecht red.). Je ziet vandaag dat de Turkse regering niet meteen de goede kant opgaat. Ze leggen constant de vrije meningsuiting aan banden, ze hebben geen onafhankelijke justitie enzovoort. Onder die condities kan een land als Turkije nooit toetreden tot de EU. Wil dat daarom zeggen dat we moeten stoppen met spreken met het land? Neen, het blijft een heel belangrijke partner in die regio van Noord-Afrika. We moeten er alles aan doen om ze als partner te behouden.“

Wat is volgens u de volgende stap die in het vluchtelingendossier genomen moet worden?

“Er zijn verschillende zaken die we nog moeten doen. In de eerste plaats moeten we er alles aan doen om de conflictzone waar de vluchtelingen vandaan komen, zo snel mogelijk te stabiliseren. Indien dat niet gebeurt, zullen mensen blijven vluchten voor het terreur van IS. Dat is een proces van lange adem. Europa moet die voortrekkersrol op zich nemen. Ten tweede moet je heel snel duidelijk maken wie er in aanmerking komt voor een vluchtelingenstatuut en wie als ‘economische vluchteling’ beschouwd wordt en de EU de facto niet binnen kan. Zo verschaf je snel duidelijkheid en zorg ervoor dat een deel van dat ‘aanzuigeffect’ verdwijnt. Vervolgens moeten we de vluchtelingenkoek bilijk verdelen onder de EU-leden zodat ieder zijn deel doet en de vluchtelingen van opvang voorzien. De grootste uitdaging is uiteindelijk mensen die effectief langdurig blijven, zo vlot mogelijk te laten integreren in de samenleving. De taal leren, een job vinden: dat is cruciaal. Op die manier kunnen zij een positieve bijdrage leveren aan onze maatschappij.“