Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
De opleiding journalistiek aan de AP Hogeschool in Antwerpen.

"We moeten dringend meer in eigen boezem kijken"

Bart Staes
Bart Staes

Door de aanslagen in Parijs focust het Europees Parlement naast de vluchtelingen- crisis vooral op terrorismebestrijding. Tijdens de zitting op 25 november was de terreurdreiging het topic bij uitstek, en vooral Groen kwam daarbij scherp uit de hoek. Zo kaartten ze de foute relaties met de 'fascistische Islamitische staat' Saudi-Arabië aan. Maar ze wezen vooral naar de problemen op eigen bodem. Bart Staes, Europarlementarier voor Groen, geeft uitleg bij de uitspraken van zijn partij.

“Het is erg jammer dat er enkele partijen niet of amper toegeven wat voor problematiek er heerst. Binnen ons eigen continent zijn een aantal mensen aan het radicaliseren. Ze maken misbruik van de Islam en gaan islamitisch fundamentalisme ontwikkelen. Deze mensen zijn bereid om de fundamenten van onze samenleving te vernietigen, de grond onder onze voeten weg te schieten en ons te bombarderen. Een van de eerste analyses toonde aan dat heel wat van die mensen gekend zijn bij onze veiligheidsdiensten. Zowel bij onze politie als bij de geheime diensten van Belgie, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, enzovoort… En zij wisselen die gegevens niet uit!“

Er moet dus een betere samenwerking komen tussen die diensten. Is er daarvoor een meerderheid in het Parlement?

“Uit het debat van vanmorgen bleek dat zowat alle tussenkomsten in die richting wezen, en dat grote delen van het Parlement inderdaad willen dat er een samenwerking komt.“

U zei in een debat onlangs dat de EU zich teveel richt op economie in de plaats van vrede. Doelt u daarmee ook op de banden met Saudi-Arabië? Want daarover is helemaal geen meerderheid te vinden in het parlement.

“Een belangrijk aspect van het hele debat over meer veiligheid, over de strijd tegen terreur, is ook in de eigen boezem kijken. Er zijn een aantal regimes in het Midden-Oosten die terreur organiseren en financieren. Regimes die bepaalde imams uitsturen die een erg haatdragend discours voeren. Ik denk dat wij de hypocrisie van de Westerse wereld moeten doorprikken. Op dit ogenblik hebben wij heel goede handelsrelaties met Saudi-Arabie. Er zijn onlangs nog contracten tussen het land en de haven van Antwerpen gesloten. We blijven ze financieren omdat we blijven handel drijven met hen. We vinden die handel blijkbaar belangrijker dan onze principiële Europese waarden: mensenrechten, veiligheid, openheid en transparantie. Als je terreur op een serieuze manier wil gaan bestrijden, is het aanpakken van die relaties een cruciale taak. En dat verwijt ik inderdaad de meerderheid in België, in het parlement en de regering. Ze zijn bereid een heleboel politiemaatregelen te nemen, eventueel met steun van de rechterlijke macht. Maar ze zijn niet te vinden om de oorzaken van het conflict aan te pakken. Enerzijds de regimes die de terreur mee financieren, en anderzijds de wortels van het probleem, de vluchtelingenstroom. Uiteindelijk maakt het niet uit of het gaat over Irak, Syrie of het Palestijns-Israelische vraagstuk. De houding van zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten van Amerika ten aanzien van de conflicten in het Midden-Oosten blijft zeer dubieus.“